Kinh nghiệm tìm từ tiếng Việt hay tiếng Anh bằng Internet

“Mấy cuốn tự điển Anh-Việt, Việt-Anh hiện nay xem như lạc hậu so với thời cuộc chừng 20 năm. Mỗi khi cần tìm những từ mới, không thể nào tìm ra trong các cuốn tự điển này.

—-> Học tiếng Anh dùng từ điển gì tốt nhất?

Ở đây xin chia sẻ một kinh nghiệm tìm từ tiếng Việt hay tiếng Anh bằng Internet. Đơn giản là gõ từ hay cụm từ muốn dịch vào ô tìm kiếm, tốt nhất là trong ngoặc kép, xong rồi gõ thêm một hai từ liên quan bằng ngôn ngữ muốn dịch.

Ví dụ cụ thể cho rõ. Ví dụ các bạn muốn dịch cụm từ “công đoàn cơ sở” qua tiếng Anh, hãy gõ cụm từ này vào ô search của Google, rồi gõ thêm trade union. Ngay ở kết quả đầu tiên có thể thấy “công đoàn cơ sở” (grassroots trade union).

Ngược lại, ví dụ các bạn muốn dịch từ “procurement” sang tiếng Việt cho chính xác (tức là dùng đúng từ mà các văn bản chính thức đang dùng), bạn gõ từ này vô rồi gõ thêm từ mua hay đấu thầu hay bất kỳ từ gì tiếng Việt cũng được (càng liên quan đến procurement càng tốt). Ở kết quả thứ ba hay thứ tư gì đó, sẽ thấy “mua sắm công” hay “mua sắm chính phủ” (thậm chí còn biết thêm vì sao có sự thay đổi không dùng từ đấu thầu mà nay dùng mua sắm công nữa).

Dĩ nhiên ở đây phải dùng sự phán đoán, chọn trang web của tổ chức nào càng chính thức càng tốt, tài liệu nào càng nghiêm túc thì càng dễ tin tưởng. Và kết quả này chỉ là kết quả ban đầu – cần làm động tác kiểm tra ngược để kiểm chứng.

Cái này đặc biệt hữu ích khi dịch tên các tổ chức từ Việt sang Anh hay từ Anh sang Việt. Ví dụ “Cục Kiểm soát hoạt động khoáng sản” tìm theo cách gõ cụm từ này thêm mineral sẽ ra tên do chính cục này dịch là “Department for Control of Mineral Activities”.”

Mẹo này của bác Xê Nho, bây giờ bác xóa facebook rồi thì phải, mình copy lại

gốc: https://www.facebook.com/nguyenvanphu/posts/10201697023941026

Advertisements